محمود دولت آبادی (نقد و بررسی)

چاپ اول: 1396
سالهای چاپ: 1396
نوع جلد: شومیز
ناشر: نشر نگاه

توضیحات

جلد نخست از مجموعه نام آوران اندیشه و هنر؛

این کتاب می تواند بازخوانی مجمل داستانهای محمود دولت آبادی به حساب آید . در این بازخوانی جا به جا توضیحاتی داده ام و بر نکاتی انگشت گذاشته ام تا شاید مادۀ خام یک بررسی مفصل فراهم آمده باشد؛ من بر نشانه هایی تأکید کرده ام که گمان می کنم در بررسی آثار او اهمیتی ویژه دارد.

نقد ها

از نعشی که می بریم

شیما بهره مند (روزنامه شرق)
08 آبان 1396