خوشنویس اصفهان (رمان)

چاپ اول: 2015
سالهای چاپ: 2015, 2016,2019
مترجم: کورت شارف
زبان: آلمانی و لیتوانیایی
نوع جلد: شومیز
ناشر: سی.اچ.بک
مطالعه چند صفحه از اثر

توضیحات

بعد از اینکه رمان "خوشنویس اصفهان" در ایران نتوانست شرایط انتشار را بدست آورد، توسط انتشارات "سی.اچ.بک" و در اواخر سال 2015 در آلمان و به زبان آلمانی منتشر شد که ترجمه آن توسط "کورت شارف" صورت گرفت. در سال 2016 این کتاب مورد استقبال بیشتری قرار گرفت و در سال 2016 سه مرتبه تجدید چاپ شد. در سال 2019 این کتاب توسط انتشارات "آلما" به زبان لیتوانیایی منتشر شد.