تکه ای از رمان خوشنویس اصفهان با صدای امیرحسن چهلتن

نوع صدا
مدت زمان 00:31:57
تاریخ 10 مرداد 1396

فایل صوتی حاضر، تکه ای از رمان خوشنویس اصفهان است، که توسط امیرحسن چهلتن خوانده می شود. این رمان در ایران فرصت انتشار به زبان فارسی پیدا نکرد، اما به زبانهای آلمانی و لیتوانیایی منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این رمان به صفحه مربوط به خوشنویس اصفهان مراجعه کنید.