امیرحسن چهلتن

اما چهلتن راه دیگری در پیش گرفت، در این سالها صدای او بیش از آنکه در ایران شنیده شود در آلمان شنیده شد.سانسور نه تنها از نویسندگی خلعش نکرد که تبدیلش کرد به نویسنده ای حرفه ای، نویسنده ای آزاد که انگار تازه متولد شده باشد و این چیزی بود که  از آن به عنوان آرزوی چندین ساله اش یاد کرده بود و خواسته بود باشد؛ نویسنده ای تمام وقت.

مجله تجربه
14 اسفند 1399

امیرحسن چهلتن، نویسنده ایرانی که بسیاری از رمان‌های او تاکنون به زبان آلمانی ترجمه و منتشر شده است، روز دوم سپتامبر به عنوان "نویسنده میهمان" روزنامه "نویه تسورشر تسایتونگ" تصویری از اوضاع جاری در ایران به دست داد.

دویچه وله فارسی
12 شهریور 1398

روايت امیرحسن چهل‌تن از نمایشگاه کتاب، ادبيات و نشر

روزنامه شرق
20 ارديبهشت 1396

م. قائد شبیه اسم مستعار است، م. مراد از آن هم بیشتر. می توان تصور کرد انتخاب

مجله سینما و ادبیات
26 اسفند 1395

نقاش باغانی نه تنها در میان داستان های هوشنگ گلشیری بلکه در میان ادبیات داستانی ایران و حتی جهان از معدود داستان هایی ست که به طرح یک راز مگو می پردازد، به طرح یک پرسش مخفی، پرسشی در باره ی خلق زیبایی یا هنر، به طرح مراحل پنهان روند خلاقیت یا رازهای آن!
ماجرا در واقع چیزی نیست جز شرح یک سفر فامیلی، سفری کوتاه به روستایی نه خیلی دور از تهران اما نسبتا پرت در اوج حملات موشکی به تهران.

امیرحسن چهلتن
15 خرداد 1389

ما بعد از نزدیک به شش دهه از مرگش هنوز جرئت بر زبان آوردنش را نداریم.

روزنامه شهروند
12 شهریور 1387

من معتقدم و بر این اعتقاد اصرار می كنم كه آموزه مهم داستان های او این است: ادبیات نه تفنن است، نه تجمل.

امیرحسن چهلتن
16 خرداد 1385

نقد کتاب آزادمرد در رابطه با زندگی و مرگ طیب حاج رضایی

بی بی سی
15 خرداد 1385

فرهیختگان جامعه ما نه هرگز با این ادبیات بیگانه بوده اند و نه به آن بی التفات

مجله جهان کتاب
18 ارديبهشت 1385

سینما بدون ادبیات اساسا قابل تصور نیست

امیرحسن چهلتن
17 اسفند 1384

یادداشتی در رابطه با فیلم طوبا، ساخته شیرین نشاط

امیرحسن چهلتن
03 آذر 1381

ما هميشه دير مي رسيم؛فقط لحظه اي زودتر از آنكه عاقبت درها را ببندند و بگويند،باشد براي نوبت بعد!

روزنامه نوروز
29 ارديبهشت 1381

زیر مجموعه ها