جلسه نقد کتاب" تهران شهر بی آسمان " قسمت سوم

نوع ویدیو
مدت زمان 00:31:44
تاریخ 06 بهمن 1396

هفتمین جلسه راویون - رمان «تهران شهر بی آسمان» اثر «امیر حسن چهلتن» قسمت سوم (پایانی)