جلسه نقد کتاب" تهران شهر بی آسمان" قسمت دوم

نوع ویدیو
طول فایل 00:30:26
تاریخ 06 بهمن 1396

هفتمین جلسه راویون - رمان «تهران شهر بی آسمان» اثر «امیر حسن چهلتن» قسمت دوم