جلسه نقد کتاب" تهران شهر بی آسمان " قسمت اول

نوع ویدیو
مدت زمان 00:21:41
تاریخ 06 بهمن 1396

هفتمین جلسه راویون - رمان «تهران شهر بی آسمان» اثر «امیر حسن چهلتن» قسمت اول