کات، منطقه ممنوعه (داستان بلند-فیلمنامه)

چاپ اول: 1383
سالهای چاپ: 1383, 1397, 1398
نوع جلد: شومیز
ناشر: نشر نگاه

توضیحات

«سرسری بودن مفهومی ایرانی است. اگر آن همه مصیبت تاریخی را تاب آورده ایم برای این است که قادر به درک عمیق فجایع نبوده ایم و اگر امروز این همه احساس بدبختی میکنیم به این خاطر است که از مجموعه حوادث گذشته هیچ نتیجه گیری روشنی به عمل نیامده است. فقط تسلیم زندگی شده ایم و زندگی ادامه یافته است.»

« ما ناچاریم بر خاطراتمان پافشاری کنیم تا شاید هویت گمشده را دوباره به دست بیاوریم. انسان بی خاطره به آسانی تسلیم دروغ می شود.»

نقد ها

سایر نقدها

سمیه علیپور (اعتماد)
02 دی 1383