کات، منطقه ممنوعه (داستان بلند-فیلمنامه)

چاپ اول: 1383
سالهای چاپ: 1383, 1397, 1398
نوع جلد: شومیز
ناشر: نشر نگاه

توضیحات

«سرسری بودن مفهومی ایرانی است. اگر آن همه مصیبت تاریخی را تاب آورده ایم برای این است که قادر به درک عمیق فجایع نبوده ایم و اگر امروز این همه احساس بدبختی میکنیم به این خاطر است که از مجموعه حوادث گذشته هیچ نتیجه گیری روشنی به عمل نیامده است. فقط تسلیم زندگی شده ایم و زندگی ادامه یافته است.»

« ما ناچاریم بر خاطراتمان پافشاری کنیم تا شاید هویت گمشده را دوباره به دست بیاوریم. انسان بی خاطره به آسانی تسلیم دروغ می شود.»