عشق و بانوی نا تمام (رمان)

چاپ اول: 1381
سالهای چاپ: 1381,1393,1397
نوع جلد: شومیز
ناشر: نشر نگاه

توضیحات

قرار است دو شخصیت داستان که هر دو نویسنده هستند خاطرات بانویی پیر را بنویسند. نویسنده نخست، در بحرانی‌ترین لحظات از ادامه کار سر باز می‌زند و آن را به نویسنده دیگری می‌سپارد. اما امکان دیدار با بانوی پیر برای نویسنده جدید پیش نمی‌اید و او خود تصمیم می‌گیرد تا برای داستان، پایانی بیندیشد. ولی در این میان چند پرسش اساسی در ذهن او مطرح می‌شود:

اینکه آیا این بانوی عاشق از آغاز، وجود خارجی داشته است؟
آیا او ساخته ذهن نویسنده نخست نبوده است؟
آیا این خاطرات انبوه پیچیده، رازی را در خود پنهان کرده اند؟
آیا اساساً هدف از نوشتن، رسیدن به حقیقت است یا پنهان کردن آن؟
در ایجاد ارتباط خلاق انسانی، آیا عرف، اخلاق، عادت و سنت مانع ایجاد می‌کنند؟
در جهانی که مردان را به شیطنت جنسی تشویق می‌کند آیا چنین شیطنتی را از جانب یک زن به رسمیت می‌شناسد؟


از سوی دیگر، دشواری "نوشتن"، دیگر موضوع مورد بحث این رمان است.

نقد ها

وقتی که بانو ناتمام می ماند

محمود امیری نیا (روزنامه شرق)
19 خرداد 1383