عاشقیّت در قاهره (رمان)

چاپ اول: 2022
سالهای چاپ: 2022
مترجم: یوتا هیملرایش
زبان: آلمانی
نوع جلد: شومیز
ناشر: سی.اچ.بک
مطالعه چند صفحه از اثر

توضیحات

در اکتبر ۱۹۴۷ دربار ایران یکی از لایق ترین افرادی را که در خدمت خود داشته است به سفارت ایران در قاهره اعزام می کند تا دو مشکل عمده را حل و فصل کند؛ نخست آنکه ملکه ایران فوزیه را که خواهر ملک فاروق خواهر پادشاه مصر است و به حالت قهر ایران را ترک گفته است به برگشت به ایران تشویق کند و دیگر آنکه جنازه پادشاه فقید ایران رضا شاه را که در آفریقای جنوبی در گذشته است و اینک بطور امانت در قاهره قرار دارد به ایران برگرداند. اما سفیر شور بخت از یک سو به عشق تند سکینه، یک آمریکایی یِ مسلمان شده و همسر یک هندی گرفتار می شود و از سوی دیگر درگیری اعراب و یهودیان فلسطین چنان دنیای عرب را به خود مشغول داشته است که هیچ گوش شنوایی برای طرح مشکلات او باقی نمانده است.  

نقد ها

شاهزاده های عهد شکن

نقدی از کریستینا میت زینکه ترجمه آرش سرکوهی (روزنامه شرق)
20 شهریور 1401