طوطی مقاوم (رمان)

چاپ اول: 2018
سالهای چاپ: 2018
مترجم: یوتا هیمل رایش
زبان: آلمانی
نوع جلد: شومیز

توضیحات

رمان "طوطی مقاوم" یا "طوطی سمج" نیز در ایران منتشر نشده و در سال 2018 توسط انتشارات متز اند سایتز منتشر شد. این کتاب توسط یوتا هیمرلیش به زبان آلمانی برگردانده شد.