صیغه (مجموعه داستان کوتاه)

چاپ اول: 1355
سالهای چاپ: 1355
نوع جلد: شومیز

توضیحات

در مجموعه داستان های صیغه  از نظرگاهی کودکانه ، توصیفی انتقادی از یک خانوادۀ سنتی ارائه می دهد . هر داستان تک کویی عاطفی کودکی است که در برخورد با هراس های خانوادگی و اجتماعی ، زخم روحی تازه ای بر می دارد . ویژگی این داستان ها ، تبحر نویسنده در نقل آداب و رسوم و گفتگوهای زنان سنتی است .برگرفته از فرهنگ داستان نویسان ایران – حسن عابدینی

نقد ها

سایر نقدها

10 تیر 1355