ساعت پنج برای مردن دیر است (مجموعه داستان کوتاه)

چاپ اول: 1381
سالهای چاپ: 1381, 1382, 1395, 1399
نوع جلد: شومیز
ناشر: نشر نگاه

توضیحات

ساعت چهار و بیست دقیقه بود. چرا باید تا ساعت پنج صبر کند؟ این اواخر هیچ وقت نمی‌خواست بداند ساعت چند است؛ بداند کدام روز هفته است و حتی بداند امسال چه سالی است. اما همیشه چیزی بود که آن را به یاد او بیاورد. ممکن بود همسایه‌ فقط یک لحظه صدای رادیویش را بلند کند و این لحظه، لحظه شروع اخبار شب باشد.

این مجموعه شامل داستانهای زیر می باش:

زنی چای درست می کند،ساعت پنج برای مردن دیر است، زنی به ماه عسل میرود،دارالشفا، یک سونای داغ- زنی جلوی ویترین مغازه هست – زنی روی چمن نشستهاست – نویسنده روی پاگرد .

داستان دارالشفا با صدای بهاءالدین مرشدی توسط صداخونه منتشر شده است:

 

نقد ها

سایر نقدها

10 تیر 1380