دیگر کسی صدایم نزد (مجموعه داستان کوتاه)

چاپ اول: 1371
سالهای چاپ: 1371, 1378, 1382, 1388, 1392, 1398, 1399
نوع جلد: شومیز
ناشر: نشر نگاه

توضیحات

چند وقت است که دیگر کسی صدایم نزده است!؟ خدا می‌داند. یکسال! دو سال! آخر چند سال!؟ خدا می‌داند. دیگر هیچکس توی این خانه نیست که صدایم بزند. امروز چند شنبه است؟ به‌گمانم دوشنبه باشد. اصلاً چه فرق می‌کند. چه موقع روز است! به‌من چه که ساعت چند است. هروقت که می‌خواهد باشد. اصلاً به‌چه درد آدم می‌خورد که بداند ساعت چند است؟ چه فایده دارد که بلند بشوم، بروم بالا و آن همه ساعت را که نشسته‌اند روی طاقچه‌ها کوک کنم؟ این ساعت‌ها با آن صدای یکنواخت مرده‌شان چه چیزی را به‌آدم می‌خواهند حالی کنند. برای کی بدانم، ساعت چند است؟

این مجموعه شامل داستانهای زیر است:

«دفتر اول»، «صله رحم»، «دیگر کسى صدایم‌ نزد»، «دیوار سمج شیشه‌اى»، «ته شب»، «چشم‌هایى به رنگ دریا»، «دفتر دوم»، «دسته گلى براى مرگ»، «اسرار مرگ میرزا ابوالحسن‌خان حکیم»، «داستان مرگ یک انسان»، «مرگ، دیگر چیز مهمى نیست»، «پنجره نمى‌گذاشت به مرگ فکر کنم» و «پنجره سبز برگ‌ها»

 

همچنین داستان دیگر کسی صدایم نزد با صدای بهنام درخشان در رادیو داستان منتشر شده است:

نقد ها

خانه های خالی درندشت

راضیه احمدی (روزنامه شرق)
20 شهریور 1401

خانه های خالی دَرندشت

راضیه احمدی سعدی
17 تیر 1401

بررسی عناصر داستان دیگر کسی صدایم نزد

کیهان خانجانی (کانون داستان چهارشنبه رشت)
10 آبان 1400

بوطيقای مرگ

شیما بهره مند (روزنامه شرق)
14 آذر 1397