تهران کیوسک (مجموعه مقالات)

چاپ اول: 2016
سالهای چاپ: 2016
زبان: آلمانی
نوع جلد: شومیز
ناشر: کریشهایم

توضیحات

این کتاب مجموعه ای از مقالات امیرحسن چهلتن است که از سال 2004 تا زمان انتشار کتاب، یعنی سال 2016 توسط انتشارات کریشهایم گردآوری شد و توسط "سوزانه باغستانی"، "فرزین بانکی"، "کورت شارف" و "یوتا هیمرلیش" به آلمانی ترجمه شده اند. این مقالات در نشریات مختلف آلمانی زبان منتشر شده اند، که از میان آنها می نوان به FAZ و SZ اشاره کرد. ناشر در رابطه با این کتاب چنین می نویسد: «این کتاب مجموعه ای است ارزشمند از وضعیت ایران در 12 سال گذشته که همواره تصویری متمایز از کشور، ثبات و تغییر آن ورای بحث سیاسی که بر گزارشهای غربی حاکم است، ارائه می دهند.»

نقد ها

فریب شهر و خود فریبی نویسندگان

شیما بهره مند (روزنامه شرق)
01 دی 1395