تهران، آخرالزمان (رمان)

چاپ اول: 2011
سالهای چاپ: 2011, 2018, 2019
مترجم: سوزانه باغستانی، کورت شارف
زبان: آلمانی
نوع جلد: شومیز
ناشر: سی.اچ.بک

توضیحات

رمان "تهران آخرالزمان" نیز مانند سایر آثاری که خارج از ایران منتشر شده اند، در ایران مجال انتشار پیدا نکرد، برای همین ابتدا در سال 2011 توسط انتشارات "سی.اچ.بک" که از انتشارات خوشنام و مهم آلمانیست با نام "آمریکایی کشی در تهران" منتشر شد. این رمان توسط سوزانه باغستانی و کورت شارف به زبان آلمانی ترجمه و بازبینی شد. در سال 2018 این رمان به همراه رمانهای "تهران شهر بی آسمان" و "تهران خیابان انقلاب" در مجموعه "سه گانه تهران" مجددا منتشر شد، اما با نام "تهران آخرالزمانی" و در سال 2019 این سه گانه تجدید چاپ شد.