تالار آیینه (رمان)

چاپ اول: 1369
سالهای چاپ: 1369,1377,1382,1386,1395,1398
نوع جلد: شومیز
ناشر: نشر نگاه

توضیحات

«هزار سال است که زن های این خانه به همین درد می میرند. خانم بزرگ هم همینطور مرد..... خانم بزرگ خودش به من گفت پشت به پشت این درد توی این خانه ماندگار شده است....»