مصاحبه تلویزیون ایران اینترنشنال درباره شهر تهران

نوع ویدیو
مدت زمان 00:06:59
تاریخ 14 مهر 1399

مصاحبه امیرحسن چهلتن با برنامه "امروز" از تلویزیون ایران اینترنشنال در رابطه با شهر تهران، پیشینه و وضعیت کنونی در مقابله با بحران ها تحت عنوان «تهران دیروز و امروز»