درد پنجم

نوع صدا
مدت زمان 00:43:25
تاریخ 27 مرداد 1399

داستان درد پنجم از امیرحسن چهلتن از کتاب دیگر کسی صدایم نزد که با صدای خانم مژده فتاحی در پادکست قصه ها منتشر شده است. درد پنجم داستانی است مبتنی بر تک‌گویی زنی دورو و به‌ظاهر معتقد که برای سفره ابوالفضلی که انداخته در حال دعوت کردن از همسایگانش است... این پادکست را می توانید در کانال کست باکس قصه ها بشنوید.