به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسن چهلتن در آستانه برگزاری مراسم کتاب سال نامه ای به دبیرخانه این جایزه ارسال کرده است که متن آن به اختصار به این شرح است:

دبیرخانه محترم کتاب سال
...در روزهای اخیر رسانه های بسیاری گزارش داده اند که رمان من " سپیده دم ایرانی " از جانب آن دبیرخانه نامزد دریافت جایزه کتاب سال اعلام شده است.

شما احتمالا می دانید رفتار بانی این مسابقه یعنی وزارت ارشاد در سه دهه اخیر همواره مورد اعتراضم بوده است چون مغایر اصولی است که بر اساس آن تربیت شده و بر آن اعتقاد دارم.

باعث تاسف فوق العاده من است که اعلام کنم تا زمانی که حتی یک کتاب برای دریافت مجوز معطل یا از حق انتشار محروم مانده باشد، خود را اخلاقا مجاز در شرکت در این رقابت نمی دانم ولذا از سر لطف مرا از این نامزدی معاف بدارید...

به گزارش مهر، آثاری از این نویسنده درحال حاضر برای چاپ اول و نیز تجدید چاپ موفق به اخذ مجوز از ارشاد نشده است.